FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Familie

Socialrådgiver til Børn og Familieafdeling / Job nr. 446/17

Rejseholdet, BFA - Børn og Familieafdeling søger Socialrådgiver i Nuuk. Job nr. 446/17

Afdelingerne for Børn og Familie dækker et bredt spektrum af det sociale område i Kommuneqarfik Sermersooq. Overordnet er afdelingen delt i to områder; myndighedsdelen, herunder Børn- og familieafdelingen, og foranstaltningsdelen, med en bred vifte af hjælpeforanstaltninger, der støtter op om vores sårbare børn og familier.

Rejseholdet består pt. af 1 teamleder, to familievejledere, og 3 socialrådgivere. Der er bevilget en opnormering, hvilket giver mulighed for at ansætte 1 medarbejdere mere, og dermed udbygge Rejseholdets funktion og tilstedeværelse lokalt. Rejseholdet har til formål at servicere og støtte vores kolleger, såvel som borgere på kysten uden for Nuuk.

Behandlerteamet tilbyder familieudviklingskurser, råd og vejledning samt supervision og sparring og sagsbehandling af familier med børn og unge og plejeforældre med henblik på at støtte op om sårbare familier og sikre børnene en tryg opvækst.
Socialrådgiver teamet støtter og råd og vejleder med hensyn til den lokale sagsbehandling, og laver sidemandsoplæring lokalt bl.a. i forhold til og børn og unge forordningen samt holder tilsyn med anbragte børn og unge uden for hjemmet. Rejseholdet kan endvidere tilbyde oplæringsforløb, kurser og faglig sparring og tilstedeværelse i perioder.

Stillingen der er en fuldtidsstilling og har reference til teamlederen i Rejseholdet i forvaltning for Børn, Familie og Skole.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/boern-familie/

Stillingens indhold:
Vi søger en erfaren og engageret socialrådgiver til at varetage rejseholdets indsatser og opgaver, bl.a. følgende:

 • Sagsbehandling af sager fra kysten
 • Yde råd og vejledning til borgere såvel som kolleger på kysten
 • Hjælpe med tilsyn/sagsbehandling af vores anbragte børn og unge fra kysten
 • Bidrage til udvikling af Rejseholdets aktiviteter og retningslinjer
 • Bidrage til et relevant og konstruktivt samarbejde på tværs af afdelinger og instanser
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Rejseholdets øvrige medarbejdere, samt ledelsen i MIA.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver eller tilsvarende
 • praksiserfaring     
 • Indgående kendskab til børne- og familieområdet samt relevant lovgivning
 • Kendskab til arbejdet med/metoder vedr. sårbare familier

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Der må forventes meget rejseaktivitet, selv om Rejseholdets primære base er i Nuuk.

Har du yderligere spørgsmål vedr. stillingen er du velkommen til at kontakte teamleder mbii@sermersooq.gl tlf. 367341.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 446/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 17-08-2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Teamleder Malene Biilmann
Telefon: +299 367341
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.

Ansøgninger sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV, men kan alternativt sendes til: hr@sermersooq.gl