FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Daginstitutionsområdet

Afdelingsleder søges til Daginstitution Muku / Job nr. 415/17

Muku er integreret daginstitution til 0-6 år.

Daginstitutionen Muku er fra 1991. og normeret til 64-børn, 40 børnehave-børn og 24. vuggestue-børn som begge er fordelt i 2. grupper.

Muku  er normeret til 15. personale som er fordelt til 5. pædagoger inkl.leder. 4. barne/socialhjælpere. 4. medhjælpere. 1. køkken ass. 1. rengørings ass. 

Og har åben fra 7:00-17:00.

Muku ligger ”tæt” på naturen, med smukt udsigt mod syd.

Afdelingsleder som skal ansættes skal være i den ene stue i vuggestue afdeling, (ca 2-3 år) som stue-pædagog, men samtidig også som lederteam, og har ansvaret for vuggestue-afdelinge for pædagogisk og aktivitetsplaner efter  ”Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen” så afdelingsleder er en del af udviklende arbejde i Muku.

Vi regner med:

 • At du er uddannet pædagog.
 • At du er ansvarlig og kan lede en afdeling med 24 småbørn og 6. personale.
 • At du er kreativ.
 • At vi kan regne med dig til hverdag.
 • At du har respekt, og samarbejdsvillig med forældre og kollega.
 • At du er åben for at løse problemer og komme med nye ideer, hvis der er brug for det inde i huset.
 • Vi foretrækker at ansøgeren både kan forstå og snakke grønlandsk/og dansk

Vi tilbyder:

 • Samarbejdsvillige kollegaer/ personale som er rigtigt glad for hinanden.
 • Personale som respekterer hinanden.
 • Personale der respektere deres arbejde og er stabile.
 • Personale der selv kommer i gang, og som selv finder udviklende arbejde.
 • Forældre som agter og respektere personale, og som er taknemlige for personales arbejde.
 • Forældre der gerne vil være med til at udvikle og gøre nogen for institutionen.
 • Og ikke mindst glade og velvillige børn.

Og ikke mindst Institutionens beliggenhed som er dejligt og smukt.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 415/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 06. august 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Kirsten Simonsen
Telefon: +299 366700
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.

Ansøgninger sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV, men kan alternativt sendes til: hr@sermersooq.gl