FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Daginstitutionsområdet

Souschef til Vuggestue Ajaaja / Job nr. 394/17

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Souschef til Daginstitution ”Ajaaja” med tiltrædelse 01.08.2017 eller snarest derefter.

Ajaaja er en vuggestue med 35 børn, vi søger en engageret souschef.

Ajaaja’s aldersgruppe er 0 – 3 årige. Og er opdelt i to forskellige aldersgrupper, Appakkut og Serfakkut har 0 – 2 årige, hvor Appaliarsukkut har 2 – 3 årige.

Din daglige placering vil være hos Appaliarsukkut, som er det ældste i Ajaaja.

Der er forskellige udviklingsmuligheder, så som kurser indenfor Kammagiitta, personligudvikling og m.m. hvert år.
Afdelingen består p.t. af 13 medarbejdere, opdelt i tre stuer. En leder og en rengøringsdame og en kok og køkkenmedhjælper.

På hver stue har vi en pædagog, en socialmedhjælper og en medhjælper.

Ajaaja har åben fra 07.00 – 17.00 i alle hverdage. Vi holder pædagogisk dag to gange årligt i en lørdag, der udover holder vi personalemøde om aften i hverdage hver måned. Forbrugermøder holdes to gange årligt og det er efter arbejdstid, og forældrekonsultationer to gange årligt og efter arbejdstid.

Vi arbejder struktureret og har ugeskema der består af forskellige aktiviteter i alle hverdage. Hvor mandag er der Kammagiitta, tirsdag medbring legetøjsdag, onsdag tunngaviit 7, torsdag aldersgrupper og fredag er der idrætdag samt planlagt aktivitetsdag.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – pædagog/souschef til at indgå i det hverdags pædagogiske praksis som pædagogen planlægger og varetage en række opgaver herunder:

 • At børnene oplever en sammenhængende tryghed hverdag i positive nærværende omgivelser
 • At der er fokus på den enkelte barns udvikling og læring
 • At der er plads til glæde
 • Kan have tid til at går frem og tilbage fra stuen til kontor
 • kan tage ansvar når lederen er ikke til stede
 • Kan samarbejde med forskellige personaler

Forventninger til ansøgere:

 • er uddannet pædagog, med fokus på de faglige, og gerne særlig fokus inden for vuggestuepædagogik.
 • Gerne har erfaring indenfor ledelse
 • Har lyst til at skabe kreative miljø for børnene
 • Kan tage ansvar
 • Kan tage initiativ
 • Kan have overblik
 • Er ærlig
 • Er åben
 • Vil samarbejde på tværs af stuer samt kontor
 • Kan vise lederskab
 • Vil deltage i det administrative
 • Kan arbejde under pres
 • Kan overtage lederens ansvar ved dennes fravær
 • Har lyst til og medvirke til, at videreudvikle Ajaaja

Opgaverne løses i tæt samarbejde med og tværs af stuepersonaler og i øvrige medarbejdere samt leder og køkkenpersonaler samt rengøringsdame.

Vi arbejder med udgangspunkt i barnet i centrum, og skal støtte børn til og være mere selvstændige, og for at når målet, er det yderst vigtigt at vi gør det i tætsamarbejde med forældre eller værge.

Du skal være åben for dit arbejde, komme til tiden og være imødekommende overfor andre personaler er vigtige i vores arbejdsplads.

Overgange fra daginstitutioner til andre daginstitutioner eller skoler og AKO skal være så godt som muligt oplevelse for barnet der bliver overflyttet, og vi forventer at du kan være med til at arbejde i denne retning.

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Har flair for tal
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbelt sproget ansøgere (grl /dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 394/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 25. juli 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Elisabeth K. Berthelsen
Telefon: +299 36 68 04
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.

Ansøgninger sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV, men kan alternativt sendes til: hr@sermersooq.gl