Jobtitel Arbejdssted Ansøgningsfrist
Administration og Økonomi søger 2 fuldmægtige / Job nr. 582/18 Kommuneqarfik Sermersooq 3. september 2018
Handicap og socialpsykiatri søger afdelingsleder, job nr. 581/18 Kommuneqarfik Sermersooq 10. september 2018
Arbejdsmarkedsområdet søger fagchef / Job nr. 579/18 Kommuneqarfik Sermersooq 31. august 2018
Pædagog til Børnehave Sisi / Job nr. 574/18 Kommuneqarfik Sermersooq 31. august 2018
Kommunikationsafdelingen søger grafiker/ job nr. 580/18 Kommuneqarfik Sermersooq 20. august 2018
2 Socialmedhjælpere til Børnehaven Sisi / Job nr. 578/18 Kommuneqarfik Sermersooq 30. august 2018
Genopslag - Pædagoger til børnehaven Ernutaq / job nr. 576/18 Kommuneqarfik Sermersooq 28. august 2018
Kommuneqarfik Sermersooq/ ældreområdet søger koordinator til hjemmeplejen i Tasiilaq, job nr. 572/18 Kommuneqarfik Sermersooq 27. august 2018
Genopslag - Sygeplejerske til Pleje og Aktivitetscenteret Ippiarsuk / Job.nr. 570/18 Kommuneqarfik Sermersooq 24. august 2018
Genopslag - Søger Områdeleder i Ældreområdet / Jobnr. 571/18 Kommuneqarfik Sermersooq 24. august 2018
Genopslag / Afdelingssygeplejerske til Pleje og Aktivitetscenteret Ippiarsuk / Job nr. 569/18 Kommuneqarfik Sermersooq 24. august 2018
Genopslag- Afdelingen for forebyggelse og børne- og familiebehandling Saqqarlernut søger pædagoger/ medhjælpere, job nr. 567/18 Kommuneqarfik Sermersooq 20.august 2018
Genopslag- Skole og dagtilbudsafdelingen søger en medhjælper til Soralu, job nr. 563/18 Kommuneqarfik Sermersooq 20.august 2018
Forvaltningen for velfærd og arbejdsmarked søger en sundhedshjælper, job nr. 561/18 Kommuneqarfik Sermersooq 4. september 2018
Søger Konsulent til Finansafdelingen i Økonomi / Job nr. 562/18 Kommuneqarfik Sermersooq 22. august 2018
Rehabiliteringstilbuddet og Bokollektiverne i Nuuk søger områdeleder / Job nr. 559/18 Kommuneqarfik Sermersooq 5. september 2018
Genopslag - Utoqqaat Illuat søger Pedel / Job nr. 556/18 Kommuneqarfik Sermersooq 21. august 2018
Forvaltning for Børn og Skoler søger 2 Børne - og ungekonsulenter / job Nr. 557/18 Kommuneqarfik Sermersooq 21. august 2018
Dagplejer til Amauligaq i Qeqartarsuatsiaat / Job nr. 558/18 Kommuneqarfik Sermersooq 21. august 2018
Genopslag - Ippiarsuk søger Sundhedshjælper / Job Nr. 555/18 Kommuneqarfik Sermersooq 20. august 2018
Genopslag - Barne- og socialmedhjælper til Muku / Job nr. 554/18 Kommuneqarfik Sermersooq 20. august 2018
Genopslag - Myndighedsområdet søger afdelingsleder i Nuuk. Job Nr. 547/18 Kommuneqarfik Sermersooq 20. august 2018
Genopslag - Campus Nuuk søger 2 instruktører / Job nr. 553/18 Kommuneqarfik Sermersooq 19. august. 2018
Genopslag- Majoriaq Nuuk søger en revalideringskonsulent - Job & Vejledning / Jobr nr. 517/18 Kommuneqarfik Sermersooq 19. august 2018
Handicap og social psykiatri søger en rejsende socialrådgiver/ sagsbehandler til byer og bygder/ job nr. 534/18 Kommuneqarfik Sermersooq 17. august 2018
Facility service søger en IT medarbejder/ projektkonsulent/ job nr. 548/18 Kommuneqarfik Sermersooq 17. august 2018
Myndighedsafdelingen søger en socialrådgiver i Nuuk - offentlig hjælp / Job nr. 550/18 Kommuneqarfik Sermersooq 16. august 2018
Kreditorafdelingen søger en konsulent / Job nr. 546/18 Kommuneqarfik Sermersooq 17. august 2018
Virksomheds- og fagkonsulent til Majoriaq Nuuk / 544/18 Kommuneqarfik Sermersooq 17. august 2018
Majoriaq søger en virksomhed- og forebyggelseskonsulent / Job nr. 545/18 Kommuneqarfik Sermersooq 17. august 2018
Medarbejder til Rehabiliteringstilbuddet / Job nr. 543/18 Kommuneqarfik Sermersooq 15. august 2018
Genopslag - Fagchef for Ældreområdet / Job nr. 524/18 Kommuneqarfik Sermersooq 15. august 2018
Støttekorpset Paarmiut søger 2 social- og sundhedshjælper / Job nr. 540/18 Kommuneqarfik Sermersooq 14. august 2018
Genopslag - Teamleder til Støttekorpset / Job nr. 535/18 Kommuneqarfik Sermersooq 14. august 2018
Støttekorpset i Nuuk søger 2 støttepersoner / Job nr. 541/18 Kommuneqarfik Sermersooq 14. august 2018
Forvaltning for Børn og Familie søger en socialrådgivervikar / Job nr. 539/18 Kommuneqarfik Sermersooq 14. august 2018
Medhjælper til Integreret Daginstitution Soralu / Job nr. 536/18 Kommuneqarfik Sermersooq 14. august 2018
Boenheder i Tasiilaq søger områdeleder/ Jobnr. 521/18 Kommuneqarfik Sermersooq 10. august 2018
Genopslag - Anlæg søger leder i nyoprettet ad.hoc-afdeling / Job nr. 501/18 Kommuneqarfik Sermersooq 24. august 2018
Skole- og dagtilbudsområdet søger en AC-fuldmægtig / Job nr. 493/18 Kommuneqarfik Sermersooq 24. august 2018
Meeraq søger leder / Job Nr. 480/18 Kommuneqarfik Sermersooq 20. august 2018
Søger Pædagog til Apisseq / Jobnr. 454/18 Kommuneqarfik Sermersooq 21. august 2018
Søger Skoleinspektør til Atuarfik Hans Lynge / Jobnr. 432/18 Kommuneqarfik Sermersooq 15. august 2018
Søger socialrådgivere til Den Fælles Visitation / Job nr. 332/18 Kommuneqarfik Sermersooq Løbende
Genopslag - Sundhedassistent til Utoqqaat Illuat / job nr. 333/18 Kommuneqarfik Sermersooq 31. december 2018
Genopslag / Teamleder til myndighedsafdeling ved børne- og familieafdeling i Tasiilaq / Job nr. 315/18 Kommuneqarfik Sermersooq Løbende
2 Ernæringsassistenter til Utoqqaat Illuat / job nr. 254/18 Kommuneqarfik Sermersooq Løbende
Sygeplejerske til Utoqqaat Illuat / job nr. 252/18 Kommuneqarfik Sermersooq Løbende
Genopslag - Pædagog til Ippiarsuk N2 afdeling for yngre med handicap / Job nr. 135/18 Kommuneqarfik Sermersooq Løbende
Sundhedshjælpere til Utoqqaat Illuat Nuuk / Job nr. 38/18 Kommuneqarfik Sermersooq 31. December 2018